Aktualności
Polecamy
Szóstka
Biblioteka
Rzeczpospolita
Internetowa
Zespół Śpiewaczy
z Szóstki
Koło Gospodyń
Wiejskich
Zwyczaje
i Obrzędy
Wieczorki
Twórczość
Ludowa
Parafia
Szkoła
 

Z inicjatywy mieszkańców Szóstki w 2007 r. Gmina Drelów przystąpiła do udziału w Programie Rzeczpospolita Internetowa.

W konkursie trzeba było nie tylko zgłosić ciekawy pomysł w jednej z trzech kategorii tematycznych: edukacja i rozwój, nasz region lub integracja i tolerancja, ale także zawiązać lokalną Grupę Działania, składającą się z osób i instytucji wspierających projekt.

Ważnym elementem każdego ze zgłaszanych projektów było wykorzystanie Internetu. Spośród 342 projektów wyłoniono 100 finalistów z całego kraju, którzy podobnie jak mieszkańcy Szóstki realizują swoje pomysły w gminach wiejskich. W województwie lubelskim granty otrzymało 12 projektów.

Nasz projekt Szósteckie Wieczorki - Multimedialne Warsztaty Teatrów Obrzędowych (MWTO) jest jednym z nich. Wniosek w imieniu szósteckiej Grupy Działania złożyła Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie, która wspólnie z Urzędem Gminy udostępniła pomieszczenia na cele projektu. Ważną rolę w projekcie odegra Gminne Centrum Kultury, którego instruktorzy będą czuwali nad funkcjonowaniem MWTO. Projekt wspiera również Szkoła Podstawowa w Szóstce, parafia szóstecka, przedstawiciele lokalnego biznesu oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej.

Nasz sukces to nie tylko zwycięstwo w konkursie grantowym i pozyskanie 15 000 zł, otrzymamy również nowy sprzęt w postaci: aparatu cyfrowego i projektora, a także pięć używanych zestawów komputerowych, które posłużą nam do stworzenia multimedialnej pracowni internetowej. Projekt pozwoli na stworzenie bazy lokalowej dla wspólnych spotkań dorosłych i młodzieży zainteresowanych kultywowaniem tradycji regionalnych - MWTO. Reaktywowana zostanie w Szóstce grupa teatralna "Bagatela" oraz Szóstecki Zespól Śpiewaczy, a dzięki multimedialnej archiwizacji działalności grupy oraz zespołu zachowany zostanie dla przyszłych pokoleń koloryt tradycji kulturalnej szósteckiej społeczności. Przygotowana strona internetowa projektu będzie ciekawą forma promocji całej Gminy Drelów. Ponadto lokalnej młodzieży zostanie stworzona interesująca alternatywa spędzania wolnego czasu - MWTO, dzięki swojemu integracyjnemu charakterowi stanowić będą inkubator aktywności społecznej lokalnego środowiska.

Rzeczpospolita internetowa jest to największy program pomocy edukacyjnej dla wsi, którego celem jest aktywizacja i integracja społeczności wiejskich oraz rozwiązywanie problemów społecznych poprzez projekty wykorzystujące Internet. Program jest realizowany ze środków prywatnych poprzez Fundacje Grupy TP i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP. Działania fundacji, to przede wszystkim pomoc dzieciom i młodzieży (w tym osobom niepełnosprawnym) w obszarze ochrony zdrowia oraz nauczanie przy wykorzystaniu najnowszych technik komunikacji, ukierunkowane na budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce.